HR EN DE

Zdravi zaposlenici stvaraju zdravu kompaniju.

Korporativni E Recharge programi

Poznato je da uspjeh ne dolazi sam po sebi – on je uvijek rezultat uložene energije ključnih ljudi koji vode posao.

Također je poznato da je nužno ulagati u najnovije tehnologije da bi tvrtka napredovala i bila uspješna.

No pitanje je kako povećati kapacitet energije ljudi o kojima ovise rezultati poslovanja Vaše tvrtke. Tu nepoznanicu rješavamo s E Recharge programima!

Zato Vam predstavljamo četri modula:

Programi

E Recharge Time

Program za brzu obnovu energije - kada želite biti korak ispred drugih.
Izaberite željenu lokaciju i investirajte u svoje ključne zaposlenike kako bi brzo podigli razinu energije te mogli isporučiti rezultat koji od njih očekujete.

Pokažite svojim poslovnim partnerima da ih zaista cijenite.

E Recharge Time traje 2 – 5 dana i provodi se u hotelima sa 4 ili 5 zvjezdica na odabranoj lokaciji, najčešće na Jadranskom moru. U ugodnom okruženju i manjim grupama radi se intenzivan program koji uključuje nekoliko vrsta usluga i edukacije, vrlo ciljano i personalizirano. Svaki progam je prilagođen potrebama kompanije i djelatnika. Više...

E Recharge Class

Jedinstven edukacijsko-motivacijski program kojeg koristi više od 1000 klijenata u Europi, a namijenjen je prije svega kompanijama koje žele podići produktivnost i zadovoljstvo svojih zaposlenika.

E Recharge Class namijenjen je timovima koji su ključni za postizanje zadanih ciljeva kompanije. Takvi programi organiziraju se u trajanju od minimalno 1 do 3 mjeseca i provode se na lokaciji gdje se tim nalazi. Da bi se ciljevi ispunili, provodimo pomnu pripremu kroz intervjue sa zaposlenicima, voditeljima ljudskih resursa i menadžmentom. Više...

E Recharge Executive

O razini Vaše energije ovisi kvaliteta Vašeg života.

Uspješnost E Recharge Executive programa temelji se na principu da o kvaliteti i kapacitetu energije ovise osobni i poslovni rezultati. Vodeći se tim ciljem kreiran je originalan i prirodni program, koji korištenjem specifičnih znanja dovodi do dubokih i stvarnih promjena.

Program je dizajniran prvenstveno za poslovne ljude koji su izloženi visokoj razini stresa, a žele na jednostavan, efikasan i prirodan način dobiti sigurne rezultate.

E Recharge Executive je individualni program osmišljen prema osobnim ciljevima polaznika u trajanju od 3 do 12 mjeseci. Program se provodi u jednom od E Recharge centara, na vikend programima i kada je potrebno putem video konferencija. Više...

E Recharge Station

Vašu kompaniju grade i razvijaju ljudi koji rade za Vas. Uspjeh kompanije ovisi o zaposlenicima koji iz dana u dan, iz godine u godinu investiraju svoju energiju u zacrtane poslovne aktivnosti.

Energija Vaših zaposlenika je ključ uspjeha Vaše kompanije.

E Recharge Station investicija je koja osigurava uspjeh poslovanja. To je vrsta licence kojom kompanija dobiva petogodišnje pravo na korištenje znanja i tehnika za unaprjeđenje wellbeing zaposlenika. Otvaranje E Recharge centra unutar kompanije utjecat će na stvaranje 'kulture zdravlja'. Više...